Vad är KNX?

Det finns enklare sätt

 

Om vi ser fastigheten med alla dess funktioner som ska fungera där som ett nätverk, skulle vi idag aldrig acceptera att vi använde olika kabelsystem för olika typer av kommunikation. Idag bygger man ett nätverk, en struktur där olika typer av trafik samsas t.ex. telefon, data, bilder, videoöverföring med mera.

Det finns många viljor i en fastighet, många beslut som ska fattas och förmedlas vidare till olika platser. Detta sker i det dolda utan att vi behöver bry oss om det bortsett från när anläggningen planeras eller ska byggas om.

Faktum är att en stor mängd av besluten fattas i helt isolerade grupper med egna transportvägar. Vid en närmare granskning skulle installationen få ett flertal nedslag och anmärkningar, på grund av bristande kommunikation. Trots det fattas dagligen felaktiga beslut där transportvägarna är oekonomiska och vid förändringar krävs nya vägar eftersom de befintliga är privat egendom.

Borde det inte finnas, precis som nätverket, ett kollektivt vägnät där trafik kan samsas och system utbyta information? Det är ingen dum idé, och som de flesta bra idéer så finns den redan.

KNX är standarden som stöds av världens ledande tillverkare av el-installationsmaterial och bygger på standardiserad kommunikation på ett gemensamt ledningsnät.

När apparater talar samma språk finns det inte längre någon ursäkt för att luftkonditioneringen kyler det radiatorerna värmer upp eller att belysningen är tänd när huset är tomt.

Sätt tankarna i rörelse

Du kanske äger, förvaltar eller arbetar med uppförande och underhåll. Ägna lite tid till att ta reda på om KNX kan vara lämpligt för dig eller ditt projekt. Byggbranschen utvecklas ständigt mot effektivare metoder och material för bättre arbetsmiljö och effektivare fastighetsunderhåll. Med rätt kunskap är det lätt att skapa flexibla lösningar som sparar både tid och pengar.

Kunskap som kan återvinnas

Hur mycket kunskap går inte till spillo när tekniken förändras? KNX grundprinciper har varit desamma i över 15 år i form av EIB och tankesättet är här för att stanna. Som elprojektör eller installatör kan man arbeta med fokus mot ett speciellt område eller brett med kunskap om flera delsystem, oavsett vilket är det samma grundkunskaper som krävs, resten är tillämpningar. När man väl har en stadig grund att stå på är det enklare att ta sig an nya utmaningar och enklare att bredda sina åtaganden. Med KNX som grund har du paletten att skapa professionella lösningar för belysnings-, klimat- och solskyddslösningar.

Tänk smått, tänk stort – tänk KNX

En kabel är en kabel oavsett om den installeras i en industri eller i ett fritidshus. Detsamma gäller KNX, väglaget är detsamma även om målet kan skilja sig åt. Behöver man några enkla styrfunktioner kan man med fördel använda KNX. Är målet att integrera ett flertal system eller funktioner i en tekniskt avancerad byggnad går det lika bra, det är fortfarande bara en och samma ledning. Med KNX öppnas helt nya möjligheter. Använd dessa möjligheter med förnuft. Låt funktionen vara målet och KNX vara medlet.

Öppenhet – enkelhet

När du väl kommit så här långt har du förstått att alla apparater och alla funktioner kan samsas på en och samma ledningsnät där apparater delar resurser med varandra. Att lägga till en resurs så som en Internet-gateway ger nu så mycket mer än om det skett från ett enskilt system. Möjligheterna finns, ta vara på dom!

Ett system utvecklat för elbranschen

Det finns gott om såväl installatörer som konsulter med god kunskap om tekniken. Över 300 personer i Sverige är dessutom certifierade specialister inom området. De kan vägleda, projektera och installera på ett professionellt sätt.

Närhet mellan tanke och handling

Många bra idéer för energibesparing går om intet för att omställningskostnaderna blir för höga. Varför lyser lamporna på kontoret när personalen gått hem? Varför måste jag åka hem för att se att spisen är avstängd? Varför är ytterbelysningen tänd på dagen? Svaret på ovanstående frågor är antingen för att lösningen varit för kostsam eller att inställningarna varit för komplicerade. Med KNX når du fastighetens alla funktioner direkt från närmaste bussledning. Funktioner kan programmeras om och apparater läggas till utan att nya ledningar behöver dras genom fastigheten.

En standard – flera funktioner

Det är först när ett system blir en standard, dvs när flera tillverkare enas om hur ett system ska se ut som fri konkurrens kan råda. Idag finns över 100 tillverkare runt om i världen och alla utvecklar produkter som kan vara unika i sig men som alltid är 100% kompatibla med varandra. KNX är det första och enda godkända system för Hem & Fastighetsautomation i Europa (Cenelec EN 50090) och är nu inte bara en världsstandard utan också en kinesisk standard.

Massor av kablar blir en enda

En modern fastighet fylld med funktioner blir också fylld med kablar. KNX kan inte trolla bort dem alla men dock reducera antalet. Det är inte nödvändigt att olika funktioner ska ha sina egna tidkanaler eller ljusrelän när man kan samsas om att dela ut värden. Kanske busskabeln kan vara en transportör av larm och användas som en larmtransportör. Vi menar inte att alla funktioner passar för KNX men många gör det och glöm inte att samordning är nyckeln till mindre kablage.

Dokumentation – ett nödvändigt ont

När man i en byggprocess upptäcker att man missat ett larm eller annan funktion krävs inte bara rena installationsuppdrag utan också att dokumentationen måste uppdateras med nya ritningar och underlag. När man använder KNX infogas den nya produkten i programvaran ETS3 och utifrån detta skapas alltid ny dokumentation. Då blir dokumentationen inte ett nödvändigt ont utan en alltid uppdaterad möjlighet!