Utbilda dig hos oss!

Selga Academy har KNX- utbildningar för dig och ditt företag

På Selga Academy hittar du olika KNX-utbildningar där vi idag är godkända som utbildningscenter av KNX association. Vill ditt företag ha en utbildning ordnar vi det, antingen lokalt hos oss eller hos er på firman.

Vi är den enda grossisten idag som har kompetens och godkännande från KNX i Bryssel att utbilda och certifiera alla som vill utbilda sig. Här av dig till din säljare för mer information eller gå in på www.selga.se

Introduktion till KNX

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av KNX och vill ha en grundläggande förståelse för hur tekniken fungerar och vad man kan ha för nytta av systemet. KNX är inget nytt och är nu etablerat som det system som elbranschen har utsett till ”sin” standard. Marknaden och efterfrågan på funktionella och moderna elinstallationer ökar, och KNX hittar man idag i alla typer av projekt, stora som små.

Målsättningen är att du ska känna dig lite mer bekväm med vad man kan göra med KNX och att du med dessa grundläggande kunskaper tar nästa steg.

Grundutbildning KNX

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av KNX och vill ha en grundläggande kunskap för hur tekniken fungerar och även vill lära dig lite om programmering/driftsättning. Utbildningen varvas med föreläsning samt praktiska övningar. Det är bra om du som ska gå kursen har grundläggande kunskaper om KNX-tekniken samt har god datorvana och ett brinnande intresse!

KNX är inget nytt och är nu etablerat som det system som elbranschen har utsett till ”sin” standard. Marknaden och efterfrågan på funktionella och moderna elinstallationer ökar, och KNX hittar man idag i alla typer av projekt, stora som små.

KNX är ett bussystem som styr en fastighets elinstallation och leder därmed till komfort och flexibilitet. Utvidgningen av systemets plattform erbjuder nu en större marknadspotential för såväl offentliga fastigheter som privata bostäder. Genom att behärska KNX-tekniken får vi möjlighet att optimera våra kunders elanläggningar. KNX är en växande marknad som ger goda möjligheter till långvariga kundrelationer med stor eftermarknadspotential.

KNX certifieringskurs – 5 dagar

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig drifttagning/programmering av KNX med det gemensamma verktyget ETS. I vissa fall krävs det att den person som ska driftsätta en KNX-anläggning är certifierad men det är inget generellt krav. Det är bra om du som ska gå kursen har grundläggande kunskaper om KNX- tekniken samt har bra datorvana och ett brinnande intresse!

Utbildningen varvas med föreläsning samt praktiska övningar. Kursen avslutas med ett teoretiskt samt ett praktiskt prov, och efter godkänt prov erhålls ett KNX-certifikat.

Vi samarbetar med Hager i Göteborg samt EUU och ABB i Nyköping som alla erbjuder certifieringskurser där målsättningen är att du ska lära dig planera, programmera och driftsätta en KNX-anläggning.