Steinel från Karl H Ström

Karl H Ström är agent i Sverige för Steinels KNX-produkter. Du hittar röresle- och närvarodetektorer både för inom- och uthusmontage.

För att komma till Karl H Ströms produktsortiment klickar du här.