Steinel från Karl H Ström

Karl H Ström är agent i Sverige för Steinels KNX produkter. Du hittar röresle och närvaro detektorer både för inom- och uthusmontage. 

För att komma till KHS produktsortiment klickar du här.