Genom vårt medlemskap i KNX-Sweden bevakar vi våra kunders intresse kring frågor som rör KNX. Tillsammans med några av våra leverantörer som är medlemmar i KNX-Sweden genomförs produktutbildningar lokalt på filialer runt om i landet. Vi genomför även utbildningar i egen regi, utbildningarna finns schemalagda under våra utbildningsverksamheter Selga Academy. Lagerläggning av KNX produkter görs genom samarbete med våra viktigaste leverantörer. Nyheter är att Garos nya KNX-sortiment lagerläggs på våra centrallager och att utbudet av Zennio-produkter förstärks. Sedan tidigare har vi ett brett lagersortiment från Schneider, ABB och Hager.