Selga – fråga oss först!

Selga – fråga oss först!

Selga är en rikstäckande distributör av elartiklar och tjänster och finns på 32 platser i Sverige. Våra kunder utgörs av elinstallationsföretag, stat och kommun, el- och energiverk, industriföretag och offentligt ägda verksamheter. Selga är sedan 1996 helägda av den världsledande franska elgrossistkoncernen Rexel med huvudsäte i Paris.

Bästa tänkbara service – där du är verksam

Selga bildades 1969. Då bestämde vi oss för att bli den rikstäckande grossist som skulle ha bästa lokala lagerhållning och bästa möjliga service för våra kunder på de orter de var verksamma. Idag är vår strävan densamma och mer därtill. Vi strävar efter att ha den bästa servicen, kunskapen, logistiken och i särklass bästa möjliga lokala lagerhållning där du är verksam och i särklass bästa möjliga distribution dit du vill ha din leverans. Detta oavsett om du bedriver verksamhet på en eller flera orter i landet eller om du driver ett fåmansföretag eller är verksam i ett storföretag.

Lätta att nå – där du vill

Våra säljare jobbar för dig på 32 platser i landet och du når oss via telefon och e-post, i våra butiker och genom att vi besöker dig. På www.selga.se har du åtkomst till information om artiklar och möjlighet att beställa varor dygnet runt.

Över 30 filialer!

Vårt totala lager är ditt totala lager – ett lager om ca 46.000 artiklar i 3 st distributionscentraler belägna i Göta, Stockholm (Jordbro) och Luleå. Alla lagerlagda artiklar kan beställas för leverans nästföljande vardag. Vill du ha din leverans i närheten av Göta, Årsta eller Luleå kan leverans ske redan samma dag.