Många funktioner till kontor med KNX

På kontor har vi mängder med funktioner vi vill uppnå. Ofta arbetar man med individuell rumsreglering för värme och kyla och belysning spelar en viktig roll för att uppnå en trivsam och behaglig arbetsplats. Med glasfasader kommer också solavskärmning som inte bara är för komfortens skull utan sparar kylbehov på kontoret med energibesparing som följd.

Med KNX kan vi integrera en mängd funktioner i fastigheten på ett kostnadseffektivt sätt för att uppnå full komfort och framtida ändringar vid omflytt av lokalerna. Styrning på tid, rörelse och konstantljusreglering sparar stora mängder energi i en fastighet och därmed också pengar.