Handlingar

Här hittar du lite hjälpmedel för hur KNX kan redovisas i en handling. Du hittar exempel på centralredovisning, teknisk beskrivning samt en materialförteckning. Det kan vara ett uppslag för dig som konsult om hur man redovisar KNX på ett bra sätt.  

Exempel på: Centralredovisning

Exempel på: Teknisk Beskrivning

Exempel på: Materialförteckning