Mellan den 9 till 13 oktober 2017 höll vi på Selga tillsammans med Schneider en certifieringskurs på KNX. Utbildningen genomfördes i Schneiders utbildningslokaler i Ängelholm. Kursen avslutades med ett prov, och efter godkänt prov erhöll deltagarna ett KNX-certifikat.